Downloaden en Wetgeving

Deze video komt velen van ons boven de 20 jaar vast wel bekend voor; de Brein/Baf introductie op de VHS-tape en later op de DVD. We hebben hem zo vaak gezien, maar hebben we hem wel eens echt gelezen? Hoe zit dat eigenlijk, die kopieverboden, thuiskopieheffingen en downloadverboden?

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende vier zaken:

Downloadverbod

Sinds 2014 is het in Nederland verboden om uit illegale bron video en muziek te downloaden, na een uitspraak van het Europees Hof. Echter is er sinds die uitspraak niet tot nauwelijks gehandhaafd. Echter, na een nieuwe uitspraak van het Europees Hof in 2017 ziet het er naar uit dat downloaders, uploaders en aanbieders van torrent websites aangepakt gaan worden.

Uploaden

Het is altijd al verboden geweest om materiaal zoals films of muziek aan te bieden waar auteursrechten op berusten. Echter is het verwijzen naar auteursrechtelijk beschermd materiaal een lastig gebied waar de afgelopen jaren veel over gesproken wordt. Denk hierbij aan index sites en zoekmachines zoals The Pirate Bay. Inmiddels heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan tegen het aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal op zoekmachines, al is op dit moment nog onduidelijk of dit tot een blokkade voor Nederlandse gebruikers leidt.

Thuiskopieheffing

De thuiskopieheffing compenseert auteurs en artiesten voor kopieën van hun muziek en films voor privégebruik. De vergoeding bestaat uit een heffing op lege cd’s en dvd’s. Dit is een noodmaatregel getroffen door de overheid om de "noodlijdende" muziekindustrie te redden. De thuiskopieheffing is sinds de invoering nog altijd onderwerp van discussie over de effectiviteit en de doelmatigheid. Voor meer informatie, kijk dan hier.

Boetes

In Nederland is Stichting Brein actief als het aankomt op het vertegenwoordigen van de belangen en auteursrechten van artiesten. Stichting Brein voert al jaren een gerechtelijke strijd om sites als The Pirate Bay te laten blokkeren. Echter gaat Brein niet zelf schadeclaims aan individuele downloaders versturen.

Tim Kuik - Stichting Brein

Het ligt meer voor de hand dat de bedrijven wiens auteursrechten worden geschonden zelf actie ondernemen. Denk hierbij aan bedrijven als Dutch Filmworks, September Film en Lumière. Vaak wordt er een extern IT-bedrijf ingeschakeld om te achterhalen welke internetgebruikers zich strafbaar maken aan het illegaal aanbieden of downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Echter moet vervolgens de provider van de individuele gebruiker wel meewerken om te kunnen achterhalen welke persoon bij welk IP-adres hoort. Deze medewerking kan eventueel worden verplicht door een rechter.

De auteursrechtenhouders mogen in principe zelf bepalen welk boete-bedrag ze aan je vragen. Dit is een ‘schikkingsvoorstel’ en geen boete. Het kan gaan om een bedrag van € 100,- tot enkele honderden euro's. Wanneer je niet akkoord gaat met het voorstel zal de zaak mogelijk voor de rechter komen, welke een bindende uitspraak zal doen in de zaak.